Rabu, 13 November 2013

Penjara Sejahtera

Dalam konsep kepenjaraan masa kini, penjara merupakan tempat di mana banduan akan ditahan, dikawal dan menjalani pelbagai aktiviti pemulihan sehinggalah tarikh mereka dibebaskan. Masyarakat harus menyedari bahawa falsafah kepenjaraan itu merupakan satu ukuran ketamadunan bagi kehidupan sesebuah masyarakat sesebuah negara.


Konsep Penjara Sejahtera diperkenalkan bagi tujuan memperkasakan pengurusan kepenjaraan dengan mematuhi standard antarabangsa, undang-undang dan peraturan bagi mengekalkan keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak asasi kakitangan dan penghuni di Jabatan Penjara Malaysia.Konsep Penjara Sejahtera merangkumi 3 aspek utama iaitu KESELAMATAN, PEMULIHAN dan PENGURUSAN.

Program Pemulihan Penjara

Jalinan Kasih Mesej Dari Penjara


We Care Pra Bebas

Perkembangan Jabatan Penjara (Lama & Baru)Program Kebudayaan, Sukan, Sajian & Hasil Produk Penghuni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Adakah anda merasakan bahawa banduan yang telah menjalani hukuman pemenjaraan telah berubah menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya? 

    Adakah anda merasakan bahawa Pegawai Penjara telah melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pegawai keselamatan dan pemulihan dengan sebaik-baiknya? 

    Adakah wajar pihak kerajaan memberi insentif yang tinggi kepada Pegawai Penjara yang telah menjalankan tanggungjawab mereka dalam memulihkan banduan? 

Berikan Pendapat / Ulasan anda?